Horgászrend

fogas4
fogas1
fogas3
ponty
fogas2

Érvényes 2020-tól visszavonásig

A napijegy megváltásával a horgász és kísérői a szabályzatot tudomásul veszik és elfogadják!
A beléptetés jogát fenntartjuk.

A tavon általánosan az 1997. évi XLI. Halászatról és horgászatról szóló törvény és annak a rendeletei, a 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodásról és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról, az Országos Horgászrend, valamint a Helyi Horgászrend rendelkezései az iránymutatók.

Általános szabályok:

 • Horgászni csak ÉRVÉNYES horgászkártyával és állami horgászjeggyel, a napijegy megváltásával lehet.
 • Az ifjúsági, gyermek, turista engedélyek az Országos Horgászrendnek megfelelően 1 bot használatára jogosítanak.
 • Horgászni csak a számozott horgászállásokon lehet.
 • A horgászkészséget csakis érvényes horgászkártyával és állami horgászjeggyel rendelkező személy használhatja. A horgászkártyát és állami jegyet csakis fényképes igazolvány egyidejű bemutatása mellett fogadjuk el.
 • A tó 06:00 órától 18:00 óráig tart nyitva, este a kaput bezárjuk és a reggeli nyitásig a ki és bemenő forgalom nem engedélyezett!
 • A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Előzetes foglalást minimum 24 órás horgászat esetén fogadunk el csak a Nagy-tóra, telefonos/személyes egyeztetés során. A Kis-tóra nem lehet foglalni.
 • A horgászállás gépkocsival megközelíthető a kipakolás idejére. A gépkocsival az állás elfoglalása és a kipakolás után késlekedés nélkül a parkolóba kell állni.
 • A horgászat végeztével a felszerelést a halőrháznál található kézikocsikkal lehet kihozni.
 • Éjszakai horgászat csak a Nagy-tavon engedélyezett, 24 órás vagy azt meghaladó horgászat esetén.
 • Éjszakai horgászat során kérjük állítsanak sátrat, 20:00 és 05:00 óra között a tó zárva tart és a parkolóban lévő gépjárműveknél tartózkodni TILOS, kivéve a rendkívüli egészségügyi eseteket, mely esetben a halőrt értesíteni kell.
 • Éjszakai horgászat során a horgász mellett egy kisérő tartózkodhat ingyenesen, minden további kísérő 1000 Ft-os kísérőjegyet köteles váltani, kivételt képeznek a 18 évet be nem töltött személyek.
 • A Nagy-tavon a 24 órát meghaladó horgászat esetén a horgászat befejeztével a felszerelés bepakolása történhet gépkocsiba halőr jelenlétében, előzetesen Ezt a lehetőséget minden esetben a halőr egyénileg engedélyezi, a Kis-tavon erre lehetőség nincs.
 • Távozáskor a horgász és a kísérői a csomagjaikat, felszereléseiket felszólítás nélkül kötelesek ellenőrzésre bemutatni.
 • A horgászat során a keletkező hulladékot mindenki köteles maga gyűjteni, melyhez igény esetén zsákot biztosítunk. A hulladék a horgászat végeztével a halőrháznál kihelyezett konténerbe elhelyezhető. Szemetet a tóparton hagyni SZIGORÚAN TILOS!
 • A tavon engedélyezett a tűzrakás, bográcsozás.
 • Csikkeket és szotyoládét eldobálni a tó egész területén SZIGORÚAN TILOS, azt az állásokon kihelyezett csikk gyűjtő edénybe lehet elhelyezni!
 • A tóban fürödni TILOS!
 • A horgásztó területén bekövetkező balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!
 • A horgász felelősséggel tartozik a kísérők, látogatók és azok tetteiért.
 • A horgász köteles magát alávetni a halőri ellenőrzésnek, intézkedésnek.
 • A horgász az általa okozott kárt köteles megfizetni.
 • A tó teljes területe kamerával megfigyelt.
 • Szabálysértés megállapítása esetén feljelentéssel élünk az illetékes Szakigazgatási Hivatal Halászati hatósága felé, továbbá rendőri intézkedést veszünk igénybe.
 • Bármely szabálysértés esetén az elkövető személyeket a halőr felszólítja a tó azonnali elhagyására. Az elkövetőket kitilthatja.

Halvédelmi szabályok:

 • Halat elvinni csak a Kis-tóból lehet, a Nagy-tavon „Catch&Release” fogd meg és engedd vissza elv él.
 • Etetésre és csalizásra csak FŐZÖTT/FŐTT-ERJESZTETT magok, pellet, bojli, etetőanyag, method-mix használható. A kutyaeledel és száraz magok használata mind etetésre mind csalizásra szigorúan TILOS!
 • Nagyméretű apró lyukú merítő, jó minőségű sebfertőtlenítő és pontybölcső (lábas vagy merevfalú ovális típus elfogadott, melyek hossza minimum 100 cm kell legyen) használata kötelező, a felsoroltak hiányában nem lehet a tavon horgászni. Pontybölcső 1500 Ft-os kölcsönzési díj ellenében korlátozott számban rendelkezésre áll.
 • Minden halat merítőhálóval kell a partra venni, TILOS a halakat a földön húzva, vonszolva kivenni, minden esetben a pontymatracra/pontybölcsőbe kell azokat helyezni.
 • A 3 kg-nál nagyobb halakat, illetve sporthorgász jeggyel fogott halakat fotózás és mérlegelést követően, kíméletes bánásmóddal késlekedés nélkül vissza kell engedni! A visszaengedés csak mérlegelőzsákból vagy bölcsőből/matracról történhet!
 • Tilos a halakat álló testhelyzetben fotózni, minden esetben bölcső felett guggolva vagy térdelve kell fényképezni, mérlegelés és fotózás közben kérjük a halakat folyamatosan locsolják, hűtsék.
 • Kifogott törpeharcsát visszaengedni SZIGORÚAN TILOS!
 • A mérlegelést erre megfelelő mérlegelő zsákkal kell elvégezni, TILOS a halak kopoltyú nyílásába benyúlni vagy azon át azokat mérlegelni, kantározni!
 • Minden kifogott 10 kg feletti halat kérjük jelezzék a halőrnek.

 

A Kis-tavon halas jeggyel történő horgászat további szabályai:

 • A megváltott napijeggyel maximum 2 db 3 kg -nál nem nagyobb nemes halat és 3 kg apróhalat lehet elvinni, ifjúsági horgász jeggyel maximum 1 db 3 kg -nál nem nagyobb nemes halat és 1,5 kg apróhalat.
 • A horgászat az állami engedélynek megfelelő számú bottal és horoggal engedélyezett!
 • A napi limit megfogása után a horgászatot lehet folytatni, de a további fogásokat azonnal vissza kell engedni.
 • A kifogott halat a korábban kifogott hallal cserélni SZIGORÚAN TILOS!
 • A kifogott halakat a horgász másik horgásznak nem adhatja át!
 • A 3 kg-ot meghaladó hal eltárolása szabálysértésnek minősül!
 • Horgászni és etetni csak partról lehet.
 • A kifogott halak számát és súlyát a halőr minden esetben ellenőrzi, ezen időpontig a halakat életben kell tartani.
 • Az ellenőrzést követően a halak életét gyorsan és kíméletes módon kell elvenni, élő halat a tóról elszállítani nem lehet.
 • A megfogott és megtartott méretkorlátozás alá nem eső halat AZONNAL be kell írni a fogási naplóba! Az apró halat a horgászat befejeztével.

A Nagy-tavon történő horgászat további szabályai:

 • A tó ezen részén kizárólag sporthorgászat (catch & release) folytatható.
 • A Nagy-tavon a bójázás, behúzás és behordásos etetés a halőrrel előzetesen egyeztetve engedélyezett a többi horgász zavarása nélkül.
 • A bóját a horgászat végeztével ki kell venni a vízből.
 • Etetőhajó és csónak használata engedélyezett.
 • Csónakot minden horgász saját felelősségére használhat. Bekövetkező balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 • A csónakban ittas személy nem tartózkodhat, csónakot csak 18 évét betöltött személy használhat!
 • 3 botos horgászat esetén a horgászkészségen legfeljebb 1 db 1 ágú horog használata lehetséges.